رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند برنامه ریزی صحیح است
مهرداد گودرزوند چیگینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز با اشاره به تعیین رشد اقتصادی 8 درصدی پیرو برنامه هفتم توسعه و سازوکار تحقق آن بیان کرد: رشد اقتصادی 8 درصدی رشد بسیاری بالایی نیست.

وی تاکید کرد: تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی شدنی است مشروط بر اینکه زیرساخت های لازم و سایر موارد که در این برنامه از سوی مقام معظم رهبری پیش بینی شده است،به درستی مدنظر قرار گیرد.

وی بیان کرد: اگر توجه به بودجه سالیانه از منظر مالیات و رویکردهای فروش نفت و تبدیل آن به میعانات و عدم خام فروشی مدنظر قرار گیرد،رشدی اقتصادی 8 درصدی موضوعی نیست که نتوانیم آن را محقق کنیم.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بخواهیم با وضعیت موجود و شرایط شکل گرفته به سمت رشد اقتصادی 8 درصد برویم حتما باید از این رشد به عنوان آمال و آروزهایمان یاد کنیم.

وی با بیان اینکه توجه به زیرساخت های اقتصادی در کشور می تواند رشد اقتصادی 8 درصدی را محقق کند، بیان کرد:در حال حاضر کشور منابع و ظرفیت های خوبی برای رشد اقتصادی دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند برنامه ریزی صحیح است؛ همچنین ما باید برنامه پنج ساله مناسبی را در راستای تحقق رشد اقتصادی 8درصدی تدوین کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین باید هرساله نقاط قوت وضعف برنامه های پنج ساله را مدنظر قرار داده و آنها را ترمیم کنیم.

مهرداد گودرزوند چیگینی

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نباید بعد از پنج سال شاهد این باشیم که برنامه پنجساله توسعه 20 الی 30 درصد عملیاتی شده است و حتما با این روش رشد اقتصادی 8 درصدی امکان پذیر نخواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رویه و فرآیندهای موجود در موضوعات اقتصادی کشور باید تغییر کند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغیه خود تاکید داشتند که مسئولین به سمت برنامه های سنجش پذیر حرکت کنند، بیان کرد: اگر مسئولین در این مسیر و تاکیدات حرکت کنند حتما رشد اقتصادی 8 درصدی قابل تحقق است.