سید ابراهیم رئیسی دقایقی پیش در سازمان ملل تصویر شهید سلیمانی را بالا آورد و سخنرانی کرد.

عکس | نمایش عکس حاج قاسم توسط رئیسی در سازمان ملل