دبیرکل مجمع تقریب: اختلاف بین علمای جهان اسلام سبب ترور و تکفیر می‌شود