شهرخبر
گوناگون

ساعت رسمی کشور | مجلس شورای اسلامی

ساعت رسمی کشور امشب به عقب کشیده می‌شود و تمام

برای آخرین بار ساعت رسمی کشور در 31 شهریور ماه به عقب کشیده می‌شود.

ساعت رسمی کشور امشب به عقب کشیده می‌شود و تمام

  برای آخرین بار ساعت رسمی کشور در 31 شهریور ماه به عقب کشیده می‌شود.

ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب، یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.
این آخرین تغییر ساعات رسمی کشور است‌ و دیگر تغییر ساعت در آغاز سال نو نخواهیم داشت.

 

منبع: کیهان