شهرخبر

تصاویر حیرت انگیز از بارش عجیب ترین توفان تگرگی در جاده + فیلم

در ویدیو زیر شاهد تصاویری عجیب از توفان تگرگ خواهید بود و همانطور که مشاهده خواهید کرد مرز بین بارندگی تگرگ و خشکی زیبایی خاصی به این جاده بخشیده است.

تصاویر حیرت انگیز از بارش عجیب ترین توفان تگرگی در جاده + فیلم