نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور نود و دومین جلسه شورای شهر تهران ضمن عرض تسلیت فوت مهسا امینی، اظهار کرد: ما منتظر گزارش دستگاه‌ها برای اتفاق رخ داده درباره خانم امینی هستیم تا مشخص شود علت چه بوده است.

او با اشاره به تونل مشترک شهری گفت: بیش از ربع قرن از قانون تصویب تونل مشترک شهری در منطقه ٢٢ می‌گذرد و ضرورت دارد شهردار تهران برای تونل مشترک تأسیسات شهری در منطقه ٢٢ اقدام کند.