شهرخبر

تحقیق و تفحص از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تصویب شد

تحقیق و تفحص از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تصویب شد

مصوبه تحقیق و تفحص ازعملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.