شهرخبر

APOPO؛ سازمانی که موش‌ها را آموزش عملیاتی می‌دهد! (+عکس)

موش ها از توانایی خوبی برای بقا در محیط های مختلف برخوردار هستند که نشان می دهد تا چه اندازه می توانند برای ماموریت های جستجو و نجات مناسب باشند.

موبنا