در بخشی از خاطرات هاشمی رفسنجانی در بیست و هشتم شهریور ۱۳۷۸ آمده است : عصر آقای [سید ابراهیم] رییسی، رییس [سازمان] بازرسی کل‌کشور آمد؛ اخیراً حکم ادامه کار گرفته است. از بیانیه کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی [در مورد حوادث کوی دانشگاه]، اظهار ناراحتی کرد .

وی گفت: فعالیت‌شان به تأیید اعضا[ی‌کمیته] نرسیده و خود عباد [= علی ربیعی]، با دستور آقای خاتمی، [رییس‌جمهور]، این مضامین را آورده و یک‌طرفه است؛ مقصران اصلی که شروع کننده بوده‌اند، محکوم نشده‌اند، ولی نیروی انتظامی و [انصار] حزب‌ الله، محکوم شده‌اند.

ایشان هم از ادامه وضع موجود و به خصوص انتخابات مجلس، اظهار نگرانی نمود و راه چاره را منحصر به فعال شدن من می داند.

در رسانه‌ها هم صف‌بندی‌ های مشخص شده جناح چپ، از احتمال به صحنه آمدنم نگران شده و سم‌پاشی می کنند و جناح راست و مستقل‌ها امیدوار شده‌اند و ترغیب می کنند.

به آقای رییسی گفتم، مواظب بنیاد بیماری های خاص باشد که شیاطین‌آن را تضعیف نکنند.

رئیسی چه گفت؟ / روایت آیت الله هاشمی از بازتاب بیانیه کمیته تحقیق شورای امنیت ملی درباره حوادث کوی دانشگاه