شهرخبر

سوال جالب مجری شبکه آمریکایی از رئیس‌جمهور:

موسیقی غربی گوش می‌دهید؟

موسیقی غربی گوش می‌دهید؟

رئیس جمهور در مصاحبه با «سی‌بی‌اس» آمریکا گفت: موسیقی اگر باعث ارتقاء روحی و روانی انسان شود مورد تایید است.