شهرخبر

ترکیب عناصر معماری قدیمی و جدید در خانه کوهستانی سوئیسی (+عکس)

در پروژه مذکور خانه ای قدیمی و انبار یونجه مجاور آن، دستخوش تغییرات معماری شدند.

موبنا