کارگردان فیلم سلام بمبئی از سختی‌های فیلم‌سازی در ایران می‌گوید