روحانی: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست/ صاحب این کشور مردم هستند