فداکاری مرد همسایه برای نجات جان 2 کودک گرفتار در آتش خانه / در حبس شده بودند

به گزارش رکنا؛  به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بجنورد ، صبح امروز دو کودک در نبود والدین و در حالیکه درب خانه به رویشان قفل بود در آتش و دود گرفتار شدند .

محمدحسن صحراگرد گفت : این کودکان با مشاهده آتش سر و صدا ایجاد کردند که با اقدام بموقع همسایه قفل درب شکسته شد و کودکان 8 و 4 ساله نجات یافتند.

آتش نشان با ورود به محل حادثه اقدام به لکه گیری آتش (خاموش کردن آتش های لکه ای) کردند .

آتش نشانی از والدین خواسته کودکانشان را هیچ گاه در منزل تنها نگذارند.

در شش ماه گذشته این دومین حادثه آتش سوزی مربوط به کودکان تنها در منزل است.