روحانی : وظیفه پلیس اجرای قانون است ، نه اسلام / همه باید نوکر مردم باشیم / وظیفه پلیس برای رعایت تواضع و ادب نسبت به جوانان و بانوان، سنگین‌تر است