تذکر تند حسن روحانی به پلیس: شما مسئول اجرای اسلام نیستید، مردم را گرفتار نکنید! +ویدئو