بایدن برای شرکت در مراسم تدفین ملکه به لندن رفت/ دیدار بایدن و چارلز سوم!