شهرخبر

چه کارهایی بر زیبایی می افزاید؟

عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :لِیَأخُذْ أحدُکُم مِن شارِبهِ والشَّعْرِ الّذی فی أنْفِهِ ، ولْیَتَعاهَدْ نَفْسَهُ ، فإنَّ ذلک یَزیدُ فی جمَالِهِ .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

هر کس از شما باید مقدارى از سبیل و موهاى بینى خود را بگیرد و به خود برسد ؛ زیرا این کارها بر زیبایى مى‏افزاید .

قرب الإسناد : 67 / 215 منتخب میزان الحکمة : 108