شهرخبر

مجید دهقانی‌زاده

موکب یزدی‌ها در مسیر زائران اربعین

موکب یزدی‌ها در مسیر زائران اربعین از ١٠ روز پیش کار خود را آغاز کرده‌اند و تا روز اربعین بی وقفه مشغول خدمت رسانی به زائران هستند.

موکبی که در مسیر نجف به کربلا برپاست روزانه از ١٠٠ هزار نفر با چای و شربت و فلافل و غذای گرم پذیرایی می‌کند و خدمات پزشکی و درمانی نیز توسط بسیج جامعه پزشکی در این موکب ارائه می‌شود.