شهرخبر

پنجره مهر؛

مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهر بندرعباس

مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهر بندرعباس

بندرعباس - مراسم راهپیمایی جاماندگان راهپیمایی اربعین در شهر بندرعباس همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی جاماندگان راهپیمایی اربعین در شهر بندرعباس همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

فیلم از مرتضی آخوندی زاده