شهرخبر

به گزارش آی زندگی، اژدهای طلایی چینی شامل ۸۸ قایق بامبو در حال حرکت روی رودخانه یولونگ هستند.