پیشرفت 60 درصدی شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال/ 95 درصد روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت وصل می‌شوند