شهرخبر

مجلس درباره درگذشت "مهسا امینی" کمیته حقیقت‌یاب تشکیل می‌دهد

کمیسیون قضائی مجلس برای بررسی ابعاد و علل درگذشت مهسا امینی با هماهنگی رئیس قوه قضائیه کمیته حقیقت‌یاب تشکیل می‌دهد.

مجلس درباره درگذشت "مهسا امینی" کمیته حقیقت‌یاب تشکیل می‌دهد

خبرگزاری تسنیم