شهرخبر

پنجره مهر؛

اجرای تئاتر خیابانی در چذابه

اجرای تئاتر خیابانی در چذابه

چذابه - یکی از اقدامات خوب فرهنگی امسال در مرز چذابه اجرای تئاتر خیابانی برای زائران اربعین حسینی است.