پیام آیت الله بیات‌زنجانی در پی رخدادهای تلخ منجر به درگذشت مرحومه مهسا امینی را می خوانید.

photo_2022-09-16_21-10-23