شهرخبر

گفتگو با مادری که با تصمیمی انسان دوستانه به چند نفر زندگی بخشید

گفتگو با مادری که با تصمیمی انسان دوستانه به چند نفر زندگی بخشید

گفتگو با مادری که با تصمیمی انسان دوستانه اعضای بدن فرزند خود را به چند نفر اهدا کرد را مشاهده می‌کنید.