شهرخبر

ببینید| زمین خوردن وحشتناک جهانبخش پس از برخورد با بازیکن حریف

علیرضا جهانبخش پس از برخورد با بازیکن اشتورم گراتس در لیگ اروپا، به شدت از ناحیه گردن با زمین برخورد کرد.

ببینید| زمین خوردن وحشتناک جهانبخش پس از برخورد با بازیکن حریف