شهرخبر

خطر بزرگ و عجیب از بیخ گوش دیوید تیلور گذشت!

دیوید تیلور کشتی گیر معروف آمریکایی، امروز با سختی زیاد به سر وزن رسید و مهیای حضور در مسابقات شد.

دیوید تیلور

وزن کشی رقابت های جهانی کشتی آزاد در صربستان از امروز آغاز شده است.

نکته عجیب اینکه دیوید تیلور دارنده مدال های طلای جهان و المپیک و جدی ترین رقیب حسن یزدانی به سختی، سر وزن رسید و تا واپسین دقایق مانده به وزن کشی در حال کاهش وزن بود تا بالاخره سر وزن قانونی رسید.

امروز گفته شد امیرمحمد یزدانی آزادکار وزن ۷۰ کیلوگرم ایران به دلیل ۳۰۰ گرم اضافه وزن، حضور در مسابقات جهانی را از دست داد!