شهرخبر

به گزارش آی زندگی، ویدئوی این هنرمند خیابانی تاکنون ۴ میلیون بازدید به خود اختصاص داده است.

برخی از مردم تلاش دارند تا سر از کار وی درآورده و بقیه مردم هم بچه‌های خود را تشویق می‌کنند تا به وی پول دهند.