اقدام شوم خانم معلم زبان انگلیسی با دانش آموز مدرسه / همه شوکه شدند + عکس

به گزارش رکنا: جیمی ملتون، معلم مدرسه روزانه کارولوود، در ماه سپتامبر با دانش آموزش رابطه جنسی داشت.

 طبق گزارش ها، حکم دستگیری ملتون در 10 سپتامبر به دستش رسید و در 11 سپتامبر به دلیل سوء استفاده جنسی دستگیر شد.

بنابر این گزارش: این زن یکی از اعضای مورد اعتماد این جامعه و مسئول آموزش و رفاه دانش آموزان بود. ولی در عوض او این اعتماد را نقض کرد.

مدیر این مدرسه اظهار داشت: خانم ملتن سابقه تدریس بی نقصی داشته و ما هیچ نگرانی در مورد رفتار او نداشته ایم.

طبق گزارش ها، مدرسه روزانه کارولوود یک مدرسه خصوصی و بین المللی برای دانش آموزان 2 ساله تا کلاس 12 است.