عکس| مخالفت کی‌روش با یک پرسپولیسی وسط تمرین تیم ملی