شهرخبر

به گزارش آی زندگی، با وقوع سیل در سواحل بزریل، هزاران کروکودیل به ساحل امن هجوم برده و مردم محلی را وحشت زده ساختند.

مردم بومی معتقدند حیوانات از چیزی نگران شده و ممکن است آتشفشان یا زلزله در میان باشد.

اما با گذشت دو روز از این حادثه هنوز خبری از حادثه دیگری نشده است.