اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران با حضور کارلوس کی روش