امتیاز ویژه بایدن در مراسم تدفین ملکه انگلیس/ آقای رئیس جمهور با خودروی زرهی می رود!