شهرخبر
پاسخ اخیر ایران گامی به عقب در مذاکرات بود

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

پاسخ اخیر ایران گامی به عقب در مذاکرات بود

هنوز برای دستیابی به توافق برای احیای برجام دیر نشده

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که دولت این کشور معتقد است که هنوز برای دستیابی به توافق برای احیای برجام دیر نشده است.

اعتمادآنلاین|

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که دولت این کشور معتقد است که هنوز برای دستیابی به توافق برای احیای برجام دیر نشده است.

به گزارش ایلنا، وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا که مدعی شده بود پاسخ ایران احتمال دستیابی به توافق در کوتاه‌مدت را کمرنگ کرده است، گفت: «مواضع خود درباره آخرین پاسخ ایران ارائه کرده‌ایم و تمایل ندارم بیشتر از آنچه تاکنون گفته شده است، به طور علنی اظهارنظر کنم».

پرایس در ادامه ادعاهای خود افزود که پاسخ اخیر ایران ما را در موقعیت دستیابی به توافق قرار نداد، بلکه از بسیاری جهات گامی به عقب بود، البته این مذاکره است.