جایزه نقش اول مرد امی، به بازیگر سریال «بازی مرکب» رسید