ببینید | بازی ماهی مرکب باز هم جایزه گرفت؛ صحبت‌های بازیگر سریال مطرح کره‌ای بعد از کسب جایزه امی