زلزله شدید در خراسان جنوبی / وحشت در عشق آباد

به گزارش رکنا؛  مشخصات زلزله ی خراسان جنوبی به شرح زیر است:

بزرگی ۵.۱

سه شنبه، 22 شهریور 1401 در 04:07:04

تاریخ وقوع زلزله:     

سه شنبه، 22 شهریور 1401 در 04:07:04

(وقت محلی - تهران)

2022-09-12 23:37:04

 (UTC)

بزرگی زلزله:     

۵.۱

نوع بزرگی:     

MN

موقعیت رومرکز زلزله:     ۳۴.۲۰ شمالی و ۵۶.۷۳ شرقی

عمق:     ۸ کیلومتر

عدم قطعیت مکانی:     ۰.۸۷+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۲.۲۲+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه:     

استان خراسان جنوبی

فاصله‌ها:     

26 کیلومتری عشق آباد، خراسان جنوبی

70 کیلومتری طبس، خراسان جنوبی

74 کیلومتری بشرویه، خراسان جنوبی