شهرخبر

عکس/نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر امروز دوشنبه 21 شهریور ۱۴۰۱ با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشست شورا

یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

سخنرانی داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی

یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

سخنرانی احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

سخنرانی حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضوراحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی

یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

قباد چوبدار عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

 احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

 احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی