چهره‌های مطرح ورزشی که ستاره سینما شدند؛ از سعید راد تا پژمان جمشیدی | نخستین ورزشکاری که بازیگر شد | کارگردان کاشف ورزشکاران را بشناسید