شهرخبر

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۶ نیازمند به عضو زندگی دوباره بخشید

بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۶ نیازمند به عضو زندگی دوباره بخشید

مشهد ـ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یک هزار و دویست و بیست و نهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی زهره آگهی ۳۸ ساله، که از بیمارستان طالقانی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: کلیه‌های زنده یاد زهره آگهی در بیمارستان منتصریه به خانم ۲۸ ساله ساکن خواف و آقای ۳۴ ساله؛ ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بود به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی افزود: کبد مرحومه زهره آگهی در بیمارستان منتصریه به خانم ۵۳ ساله ساکن سبزوار به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

خالقی اظهار کرد: قرنیه‌های زنده یاد زهره آگهی جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: قسمتی از پوست مرحومه زهره آگهی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.