دومین واحد گازی نیروگاه‌های صنایع در سمنان راه‌اندازی می‌شود