به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در ساعات ابتدایی معاملات امروز شاهد افزایش محسوس قیمت ها در مقایسه با روز پیش است.

قیمت طلا، سکه و دلار 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۱۲ (یک هزار و هفتصد و دوازده) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۱۲ -۵.۴۰ -۰.۳۲ 09:00
۱,۷۱۷ -۰.۵۰ -۰.۰۳ ۲ روز پیش
۱,۷۱۸ ۱۱ ۰.۶۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۸۹ درصدی، از ۱,۲۹۸,۲۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هشت هزار و دویست) تومان به ۱,۳۰۹,۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و نه هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۹,۹۰۰ ۱۱,۷۰۰ ۰.۸۹ 11:26
۱,۲۹۸,۲۰۰ ۱۴,۸۰۰ ۱.۱۴ روز قبل
۱,۲۸۳,۴۰۰ -۱,۴۰۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۷۳,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۸۰۰ (سی هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۲۸,۴۴۰ (بیست و هشت هزار و چهارصد و چهل ) تومان به ۲۸,۵۰۰ (بیست و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۵۰۰ ۶۰ ۰.۲۱ 11:28
۲۸,۴۴۰ -۲۰ -۰.۰۸ روز قبل
۲۸,۴۶۰ ۲۰ ۰.۰۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۸,۶۴۲ (بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و دو ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۵۲۰ (هشت هزار و پانصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۶۹۰ (یک هزار و ششصد و نود ) تومان قیمت خورد.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۰ (بیست ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 14,147,000 (چهارده میلیون و یکصد و چهل و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.8 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۱۴۷,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۰.۸ 11:28
۱۴,۰۳۳,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۰.۸۴ روز قبل
۱۳,۹۱۵,۰۰۰ -۴۲,۰۰۰ -۰.۳۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۰۲۰,۰۰۰ (هشت میلیون و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۰۲۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۰.۴۹ 11:29
۷,۹۸۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۸۸ روز قبل
۸,۰۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۰.۸۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۰۳۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سی هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۹۹۰,۰۰۰ (دو میلیون و نهصد و نود هزار) تومان قیمت خورد.