شهرخبر

فیلم/ تاکنون چند زائر به کشور بازگشتند؟

اربعین نمایه

رئیس ستاد مرکزی اربعین : طبق آخرین آمار تاکنون حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار نفر از مرزهای کشور خارج شده و ۸۳۰ هزار نفر هم به کشور بازگشته‌اند.