شهرخبر

خبر مهم برای معلم درباره زمان بارگذاری مدارک در سامانه رتبه‌بندی / نحوه امتیاز نهایی هر فرد مشخص شد

معلمان باید تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ سامانه رتبه‌بندی به‌آدرس rtb.medu.ir اطلاعات خود بارگذاری کنند.

خبر مهم برای معلم درباره زمان بارگذاری مدارک در سامانه رتبه‌بندی /  نحوه امتیاز نهایی هر فرد مشخص شد

به گزارش سلام نو به نقل از همشهری آنلاین، طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، فرصت فرهنگیان برای بارگذاری مدارک در سامانه رتبه‌بندی معلمان تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ است. سامانه رتبه‌بندی معلمان به‌آدرس  rtb.medu.ir فعال است و معلمان باید اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

به دلیل آنکه ممکن است برخی افراد در این مرحله به دلایل مختلف امکان ثبت و تکمیل اطلاعات را نداشته باشند، مقرر شد برای افراد جامانده از بازه زمانی اول، فوتی‌های شاغل و بازنشسته از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد، نیروهای جدیدالاستخدام از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد و افراد مشمول تبصره ۴ ماده ۳ آئین نامه (مهرآفرین و ...) از تاریخ ۲۵ مهر تا ۱۳ آبان ۱۴۰۱ دسترسی به سامانه رتبه بندی جهت ثبت و تکمیل اطلاعات فراهم شود.

تمام معلمان که در حکم پرسنلی آنها از کلمات معادل «معلم، آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی و...» استفاده شده، امکان ورود به سامانه و تکمیل فرم‌ها را دارند.

شواهد و مدارک بارگذاری‌شده، پس از بررسی و تکمیل توسط مدیران مدارس در پرونده الکترونیکی هر فرد ثبت شده و در مرحله بعد توسط ارزیابان بررسی و براساس دستورالعمل ارزیابی و امتیازات معین می‎شود. امتیاز نهایی هر فرد براساس شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی محاسبه می‎شود و ملاک آن، امتیازات خودارزیابی، مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه و همچنین بررسی ارزیابان است‌که مطابق الگوهای سنجش شایستگی‎های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای انجام می‎شود.