شهرخبر

کشتی فرنگی قهرمانی جهان|ناصر علیزاده با شکست 9 بر 0 حریف کنگویی به دیدار رده بندی راه یافت

کشتی فرنگی قهرمانی جهان|ناصر علیزاده با شکست 9 بر 0 حریف کنگویی به دیدار رده بندی راه یافت

کشتی فرنگی قهرمانی جهان|ناصر علیزاده با شکست 9 بر 0 حریف کنگویی به دیدار رده بندی راه یافت

خبرگزاری برنا