شهرخبر
اقتصادی

بیمه بیکاری | آخرین وضعیت بیمه بیکاری | سازمان تامین اجتماعی

خبر بد سازمان تامین اجتماعی | آمارهای جدید تأمین اجتماعی حوادث شغلی و بیمه بیکاری

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که در سال جاری تعداد مشمولان بیمه بیکاری کاهش یافته است.

خبر بد سازمان تامین اجتماعی | آمارهای جدید تأمین اجتماعی حوادث شغلی و بیمه بیکاری

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد؛ کاهش مشمولان بیمه بیکاری

سازمان تأمین اجتماعی در جدیدترین داده‌های آماری مرتبط با مقرری بیمه بیکاری در کشور اعلام کرد که حدود ۱۸۵ هزار نفر از مشمولان قانون کار در سطح کشور در حال استفاده از مقرری بیمه بیکاری بوده که این میزان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته حکایت از روند کاهشی دارد.

بیمه بیکاری شامل چه کسانی می‌شود؟ 

براساس قانون کار، بیمه بیکاری به کارگران مشمول این قانون و تابع قانون تأمین اجتماعی تعلق گرفته که در این خصوص کارفرما مکلف به واریز سه درصد از مزد کارگر به صندوق بیمه بیکاری است.

بخشی از قوانین مربوط به بیمه بیکاری اشاره دارد کارگرانی که بدون میل و اراده شخصی بیکار شده باشند باید مراحل ثبت درخواست بیمه بیکاری را از طریق مراجعه به ادارات کار دنبال کرده و پس از گذراندن مراحل لازم از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد.

کاهش مشمولان بیمه بیکاری

گزارش عملکرد معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری نشان می‌دهد که آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۶۰ هزار نفر بوده و روند کاهشی آن در طول یک‌سال گذشته قابل مشاهده است.

بر اساس قوانین و مقررات ثبت درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری، مراحل ثبت درخواست آن از سوی متقاضیان از طریق سامانه بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد.

قانون بیمه بیکاری

براساس ماده یک قانون بیمه بیکاری تمامی مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون هستند.

بر همین اساس، بیکار از نظر این قانون، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان محسوب می‌شوند.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارائه خدمات مرتبط با موضوع بیمه بیکاری مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.

قانون بیمه بیکاری اضافه می‌کند؛ حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده است که به صورت کامل توسط کارفرما تأمین و پرداخت شده و بیمه شده برای تحت پوشش این خدمت قرار گرفتن باید قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.

همچنین بر مبنای قانون، بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌ به‌کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد.

بر همین اساس، مراجعه افراد بیمه شده بیکار پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

منبع: اکوایران