نوراللهی و سرلک در مسیر علیرضا بیرانوند و سردار آزمون