شهرخبر

کشتی فرنگی قهرمانی جهان / پیروزی علیزاده مقابل حریف ایتالیایی

کشتی فرنگی قهرمانی جهان / پیروزی علیزاده مقابل حریف ایتالیایی

درچارچوب رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در صربستان، ناصر علیزاده در وزن مقابل حریف ایتالیایی در رقابتی نزدیک به سختی به پیروزی رسید.