شهرخبر

افتتاح بوستان ۱۶ هکتاری

افتتاح بوستان ۱۶ هکتاری

مرحله نخست بوستان ۱۶ هکتاری ایرانیان در منطقه ۱۹ تهران با حضور زاکانی شهردار تهران افتتاح شد.